Měření světla

Jas

Je měrná veličina svítivost, již značíme L a udáváme v cd/m2. Čím více se vzdalujeme od světelného zdroje, tím se nám zdá méně jasný. Světlo se totiž ze zdroje šíří všemi směry, takže čím jsme od něj dál, tím je rozložené na větší ploše. Například mnohé hvězdy jsou mnohem jasnější než naše Slunce, ale jsou od nás příliš vzdáleny; než jejich světlo dopadne na naši Zemi, rozptýlí se po tak ohromné ploše, že na nás působí jen jako světlo svíčky.

Světelný tok

Popisuje nám světelnou energii, který zdroj vyzáří za časovou jednotku, tzn. za 1 s. Je to fotometrická veličina a energie posuzována z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Jednotkou je lumen. Lumen je ekvivalent 1,464 miliwattu zářivé elektromagnetické energie na frekvenci 540 THz (555 nm). Jedná se v podstatě o zářivý výkon vyzářený zdrojem posuzovaný z hlediska citlivosti lidského oka. Jednotku lumen navrhl André Eugene Blondel (1863 - 1938).

Svítivost

Udává prostorovu hustotu hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu.