Interference

K interferenci dochází, když se střetnou dvě vlny světla. Pokud se sejdou, pak se navzájem posílí. Tomu se říká pozitivní interference a viděna je jako světlo jasné. Pokud nejsou shodné, pak mohou jedna druhou zrušit. To je negativní interference a ta je vidět jako stín. Interferenční proužky (Fizeauovy proužky) jsou pruhy světla a stínu vytvořené střídavým zesílením a zeslabením skládajících se světelných svazků.

Světlo a stín

Světlo se šíří přímočaře, takže většinou nemůže obejít překážky, které se mu postavý do cesty. Když světelné paprsky dopadají na pevný objekt, část se odrazí zpět a část pohltí a tím se dané těleso poněkud ohřeje. Do prostoru ze ním se paprsky nedostanou, a tak tento prostor zůstává ve stínu.