Absorbce prostředí

Je to fyzikální proces, při kterém je energie fotonu pohlcena látkou. Pohlcená energie může být znovu vyzářena. Míru absorbce vyjadřuje absorbční koeficient.

Druhy absorbce: